Úvod
Manuál
Řešené příklady
Originální manuál
Popis distribučních funkcí
Příklady v originále
Kontakt
Přihlášení
Příklady v originále            

1. CentralLimitTheorem  

2. Claims  

3. ClaimsStress - Stress Analysis  

4. Corrmat  

5. Dep  

6. Discrete  

7. Error  

8. Finance  

9. Fitmacro  

10. Hippo  

11. HippoSensitivity - Advanced Sensitivity Analysis  

12. NCAA  

13. Rate  

14. Riskmacro  

15. RiskMacroAdvTools  

16. Sensim  

17. Template  

18. Var  

19. VarGoalSeek - Goal Seek  

20. Variable