Warning: mysql_connect(): mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file in /srv/www/risk.ef.jcu.cz/public_html/vsuvky/mysql.php on line 31

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /srv/www/risk.ef.jcu.cz/public_html/vsuvky/mysql.php on line 32

Warning: mysql_connect(): mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file in /srv/www/risk.ef.jcu.cz/public_html/vsuvky/mysql.php on line 31

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /srv/www/risk.ef.jcu.cz/public_html/vsuvky/mysql.php on line 32
Program @RISK

Úvod
Manuál
Řešené příklady
Originální manuál
Popis distribučních funkcí
Příklady v originále
Kontakt
Přihlášení
Řešené příklady            

Každý řešený příklad je sestaven ze dvou částí (dvou souborů). První část obsahuje slovní zadání příkladu a popis postupu při zadávání vstupních dat do Excelu, druhá část obsahuje zadání v Excelu. První část je v pdf. Druhou část je nutné spouštět po otevření programu @RISK. V této části lze rovněž spustit simulaci a prohlédnout si výsledky příkladu.
Při studiu řešených příkladů doporučujeme otevřít si obě části příkladu a nejprve prostudovat slovní zadání příkladu. Potom je vhodné sledovat popis zadání v textu a porovnávat s tabulkou v Excelu. Jak již bylo uvedeno, lze spustit novou simulaci a prohlédnout si výsledkové zprávy, atd.


1. Využití @RISKu při stanovení optimální výše objednávky     soubor,   soubor

2. Využití programu @RISK v projektovém řízení     soubor,   soubor

3. Využití simulace pro určení optimální strategie údržby     soubor,   soubor,   soubor

4. Použití Weibullova rozdělení k modelování životnosti stroje     soubor,   soubor


Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /srv/www/risk.ef.jcu.cz/public_html/vsuvky/mysql.php on line 87