Úvod
Manuál
Řešené příklady
Originální manuál
Popis distribučních funkcí
Příklady v originále
Kontakt
Přihlášení
Úvod            

Program @RISK je profesionálním softwarem, který je součástí balíku Decision Tools firmy Palisade. Výhodou tohoto programu je, že pracuje jako rozšíření Excelu, který uživatelé dobře znají. Filozofie SW @RISK spočívá v tom, že na rozdíl od deterministického přístupu jsou zde specifikovány náhodné vstupy definované jako náhodné veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti a s dopředu odhadnutými parametry. @RISK nabízí široké spektrum rozdělení náhodných veličin, jak diskrétních, tak spojitých a je možné definovat i vlastní empirické rozdělení pravděpodobnosti. K tomu slouží @RISK funkce. Aplikací simulace Monte Carlo resp. Latin Hypercube s dostatečným počtem iterací se na výstupu získá rozdělení pravděpodobnosti, které je možné popsat distribuční funkcí, statistickými charakteristikami, resp. kritickými hodnotami.